Optometrisch onderzoek

Optometrisch onderzoek

Wanneer er aanleiding voor is of wanneer u er op prijs stelt, kunnen onze optometristen ook een verdergaand optometrisch onderzoek doen. Zij beoordelen daarbij de gezondheid van uw ogen. Dankzij hun opleiding zijn zij in staat en bevoegd al in een zeer vroeg stadium eventuele afwijkingen of beginnende problemen te herkennen.

Regelmatig oogonderzoek belangrijk

Wanneer zo’n onderzoek regelmatig wordt uitgevoerd, worden de beelden steeds met elkaar vergeleken en zijn plotselinge veranderingen makkelijk te herkennen. In geval van twijfel wordt u onmiddellijk doorverwezen naar uw oog- of huisarts waar u dankzij onze goede contacten direct terecht kunt. Zeker op latere leeftijd of bij risicofactoren zoals diabetes, is een regelmatig optometrisch onderzoek gewenst. Het vroegtijdig opsporen van veel voorkomende ziektes zoals glaucoom of staar maakt een tijdige behandeling mogelijk en voorkomt veel problemen.

Optometrisch onderzoek door uw opticien

Een optometrist voert een oogonderzoek uit om eventuele oogafwijkingen op te sporen. Vroeger deed alleen de oogarts het oogonderzoek, maar nu kunt u ook bij de optometrist terecht met uw oogklachten. U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig en er zijn geen lange wachtlijsten.

Waarvoor gaat u naar de optometrist? 

U kunt terecht bij de optometrist voor het aanmeten van  een bril of contactlens, maar ook in het geval van oogklachten. U kunt dan denken aan wazig zien, dubbelzien, lichtflitsen, zwarte vlekken en droge, rode, branderige of jeukende ogen. Als er in de familie oogziekten, zoals glaucoom (hoge oogdruk) voorkomen,  is het ook verstandig uw ogen periodiek te laten onderzoeken. Bielars Brillen & Contactlenzen voert ook oogmetingen bij kinderen uit. 

Spleetlamp

Spleetlamp

Een optometrisch onderzoek bestaat uit:

  • Anamnese (inventarisatie gezondheid)
  • Refractie
  • Oogdruk
  • Spleetlamp
  • Fundus
  • Fundusfoto
  • Eventueel druppelen (als er gedruppeld is, en u moet nog autorijden, houdt u er dan rekening mee daat u tijdelijk wazig ziet en dat u lichtgevoeliger bent. Een zonnebril kan dan een uitkomst zijn.)

Optometrisch onderzoek

Meer informatie over een optometrisch onderzoek? Neem direct contact op met onze specialist!

Betalen voor een oogmeting of oogonderzoek?

Kwaliteit heeft zijn prijs.