Copyright Bielars Optiek en Optometrie

Bekijk onze copyrightvoorwaarden

Verzoeken om materiaal van de website van Bielars Optiek en Optometrie voor niet-commerciële doeleinden aan te wenden, zullen in de regel een welwillende houding ontmoeten. Aan toestemming terzake zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.